Verhuur van dakkoffers, dakdragers, sneeuwkettingen en fietsendragers

Schade en schadeafkoop

Schade

Wanneer er schade wordt geconstateerd dan wordt er een schadeformulier opgemaakt en uw borgsom wordt ingehouden. Het schadeartikel wordt met het eerstvolgende transport opgehaald om op het hoofdkantoor op schade te onderzoeken. Dit kan soms wat lang duren, want we kunnen er niet speciaal voor rijden en combineren het dus met een ander transport. Vervolgens wordt u op de hoogte gesteld van de schade. Kleine schade wordt met de borgsom verrekend, voor grotere bedragen wordt een aanvullende rekening gestuurd. Bent u tegen schade verzekerd middels een reisverzekering of een "Buiten de Deur" verzekering? Vergeet het dan niet aan de verzekeraar te melden.

We hanteren de onderstaande vuistregels voor het bepalen van de schade:

Algemeen
Sleutels kwijt: € 10,- per sleutel
Voor alle hieronder genoemde schades wordt € 10,- aan behandelingskosten berekend.

Dakkoffers
Oppervlakkige krasschade: 10-15% nieuwwaarde
Diepere krasschade (voelbaar): 20% nieuwwaarde
Gaten door uitbraak popnagel aan deksel: 35% nieuwwaarde
Barsten, kleine scheuren (kleiner dan creditcard): 50% nieuwwaarde
Total loss; gaten, grote scheuren: 70-80% nieuwwaarde
Behoud wrak: +10% nieuwwaarde (binnen 42 dagen ophalen op ons hoofdkantoor)

Dakdragers
Onderdelen kwijt/kapot: vervangingsprijs op de Thule webshop

Sneeuwkettingen
Roestig (niet afgespoeld): 20% – 70% nieuwwaarde (afhankelijk van conditie)
Eén ketting kwijt: 60% nieuwwaarde van de set
Set kettingen kwijt: 80% nieuwwaarde van de set
Onderdelen kwijt: vervangingsprijs op de wegsite van de betreffende fabrikant

Let dus vooral op bij parkeergarages, strandtoegangen en tolpoortjes. Deze veroorzaken 80% van alle schade’s.

Schadeafkoop

De klant is tijdens de huurperiode verantwoordelijk voor de gehuurde artikelen. Met onze schade afkoop regeling kunt u uw risico voor het vergoeden van schade beperken.

Overmacht schade afkoop (0,5% van de waarde)

U kunt het risico op schade bij overmacht afkopen. Denk hierbij aan schade door noodweer, hagel, vallende takken, overstekende/invliegende dieren, natuurbrand of de gevolgen daarvan. Uitgesloten van deze regeling zijn: schade ten gevolge van diefstal, ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik en/of nalatigheid.

All-risk (3,25% van de waarde)

Een complete dekking voor schade aan het gehuurde, ongeacht de oorzaak.

Waarde

De schade afkoop waarde wordt berekend volgens onderstaande waardes

Trekhaak box € 949,00
Sneeuwkettingen Personenauto € 99,00
Sneeuwkettingen Personenauto 7mm schakel € 189,00
Loopvlakkettingen Personenauto € 419,00
Dakkoffer L € 549,00
Dakkoffer XL € 619,00
Dakkoffer XXL € 779,00
Loopvlakkettingen SUV € 579,00
Dakkoffer M € 489,00
Dakdragers Personenauto € 299,00
Dakdragers Speciaal/Bestel € 369,00
Arcos M € 1.379,00
Arcos L € 1.429,00
Sneeuwkettingen SUV/4x4 € 219,00

Extra uitleg schade afkoop regeling

  • De dekking geldt alleen bij het ontbreken van een tegenpartij die de schade onomstotelijk veroorzaakt heeft.
  • De dekking van de schadeafkoopregeling geldt alleen voor de huurder.
  • De dekking van de schadeafkoopregeling is geldig tijdens de overeengekomen huurperiode.
  • De huurder meldt een opgelopen schade direct of uiterlijk binnen 12 uur na constatering schriftelijk aan de verhuurder.
  • In geval van schade is de huurder verantwoordelijk voor het verlenen van alle medewerking nodig voor het afwikkelen van de schade.
  • Reparaties mogen niet door derden worden uitgevoerd zonder schriftelijk akkoord van de verhuurder. Niet-overeengekomen reparaties worden beschouwd als schade.
  • De huurder dient geldig bewijs aan te leveren van de opgelopen schade aan de verhuurder, dit houdt sowieso in dat er ruim voldoende foto materiaal wordt gemaakt.
  • Diefstal moet altijd worden ondersteund met een aangifte bij de plaatselijke politie en het inleveren van beide sleutels.
  • Indien het bewijs van de huurder in de optiek van de verhuurder onvoldoende is kan deze redelijkerwijs om aanvullend bewijs vragen. Indien de huurder dit niet kan aanleveren, kan de verhuurder de claim ongeldig verklaren.

Prijsopgave